Podprogram Kultura 2021–2027

26. maja 2021 je Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027 začela izvajati nove ukrepe za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v Evropi in zunaj nje. Proračun programa v letu 2021 znaša rekordnih 300 milijonov evrov.
Celotni 7-letni proračun Ustvarjalne Evrope je v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem višji za 63 % in znaša 2,4 milijarde evrov.

Sredstva bodo namenjena kulturnim delavcem in ustvarjalcem za medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter iskanje dodatnih priložnosti za doseganje novih občinstev. 

Podprogram KULTURA

Podpira vse kulturne in ustvarjalne sektorje (razen avdiovizualnega in filmskega sektorja) vključuje:
horizontalne ukrepe s podporo za projekte kulturnega sodelovanja, mreže poklicnih organizacij, platforme za promocijo evropskih umetnikov in del, programe za individualno mobilnost;
sektorsko podporo na področju glasbe, knjige in založništva, kulturne dediščine in arhitekture ter drugih sektorjev;
posebne ukrepe za nagrajevanje in spodbujanje odličnosti in ustvarjalnosti, kot so nagrade za književnost, glasbo, arhitekturo in kulturno dediščino, evropske prestolnice kulture in znak evropske dediščine.
Glej tudi promocijski letak programa.

Kdo lahko sodeluje?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu:
– države članice EU (27),
– določene tretje države* ali regije (dvostranski ali večstranski ukrepi sodelovanja) in
– mednarodne organizacije (UNESCO, Svet Evrope, OECD, WIPO).
*Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.

Sodelovanje avdiovizualnega sektorja: Dejavnosti, namenjene izključno filmu in AV sektorjem, v okviru podprograma Kultura niso upravičene. AV dejavnosti so lahko upravičene le, če so vključene kot podporne dejavnosti drugim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ki niso avdiovizualni.
Pomembno: Posamezniki do podpore niso upravičeni.

Razpisi


Pomembno: vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na portalu FTOP in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Prosimo, da do informacij v zvezi z aktualnimi RAZPISI za sofinanciranje projektov, dostopate na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP).
Razpisni postopek sicer v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu FTOP.

Potrebujete pomoč?

Ekipa CED Slovenija ima dolgoletne izkušnje na področju mreženja, informiranja in svetovanja glede mehanizmov financiranja na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.
KULtorek: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 13. uro. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Promocija in uporaba logotipa

Promocija: Vse sofinancirane dejavnosti morajo prispevati k promociji programa Ustvarjalna Evropa, še posebej med trajanjem projekta. Tudi pri komuniciranju z mediji je treba podporo EU jasno navesti!

Prepoznavnost: Pri dejavnostih in izdelkih, sofinanciranih v okviru programa, mora biti jasno navedeno, da so prejeli podporo Evropske unije, tudi pri komuniciranju z mediji. Poleg tega morajo uporabniki ime in logotip programa Ustvarjalna Evropa objaviti na vidnem mestu v vseh svojih publikacijah, na plakatih, v programih in drugih izdelkih, ustvarjenih v okviru sofinanciranih dejavnosti.

Navodila za uporabo logotipa: Logotip programa je dostopen na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA, skupaj s smernicami uporabe grafične podobe. Nujno preverite smernice za uporabo grafične podobe programa, vsak koristnik naj upošteva določila in navodila iz zadevne pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA. Podpora se upravičencu lahko sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti!

Komu je uspelo?

– Rezultati razpisov 2014–2020 za slovenske organizacije
Za slovenske založbe skoraj pol milijona EUR iz Ustvarjalne Evrope
Slovenske organizacije »spisale« že devet zgodb o uspehu…

Rezultati in opisi že zaključenih projektov so dostopni na Platformi projektnih rezultatov Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Projects Results Platform). Baza vsebuje opise vseh projektov, ki se financirajo v okviru podprograma Kultura in nekaterih projektov, financiranih v okviru podprograma MEDIA, vključno s kontaktnimi podatki sodelujočih organizacij oz. povezave na spletne strani. Na platformi so posebej izpostavljene oz. označene zgodbe o uspehu (Sucess Story) ali odlično vodeni projekti, ki so imeli izjemne rezultate v smislu svoje relevantnosti za izvajanje politik, komunikacijskega potenciala, učinkov ali inovativnosti.
Motovila (CED Slovenija) je pripravila serijo t. i. ustvarjalnih zgodb – Creative Europe Stories z namenom promocije EU programa Ustvarjalna Evropa. Vabljeni k ogledu!