Uporabni viri

CED Slovenija posreduje povezave na domače in tuje spletne strani za kulturne in ustvarjalne sektorje. Omogočen je dostop do vladnih institucij, ki pokrivajo področje politik EU, institucij EU ter drugih mednarodnih institucij, tudi na področju kulturnih politik.
Dostopate lahko do različnih spletnih baz podatkov in virov financiranja, tudi drugih programov financiranja EU, ki nudijo podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ali se o možnostih pridobivanja sredstev pozanimate pri nacionalnih informacijskih točkah drugih programov financiranja EU. Na področju avdiovizualnega sektorja pa so na primer dostopne povezave do distributerjev, festivalov, izobraževalnih in drugih domačih in tujih institucij.

Priporočamo vsebine:
* Ustvarjalna Evropa – kdo lahko sodeluje?
* Ustvarjalna Evropa – razpisi za leto 2023
Za pripravo projektnih vlog uporabite video gradivo Komisije EACEA
Kako lahko uporabljam Funding and Tenders Portal – vstopno točko za financiranje in razpise EU?
* Kako pridobiti PIC kodo?
* Financiranje EU za kulturne in ustvarjalne sektorje
Kako upravljati s pavšalnimi podporami EU?
* Evropska komisija je objavila smernice za komuniciranje, ki so lahko v pomoč upravičencem do sredstev Ustvarjalne Evrope, vključno z navodili za uporabo logotipa.

Komu je uspelo?
* Publikacija “Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization”, s projekti sodelovanja, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije.
* Za navdih: Zgodbe Ustvarjalne Evrope.
* Izvajalci projektov Ustvarjalna Evropa, obveščajte nas!

NASVET za vse, ki izvajate ali zaključujete projekte prejšnje generacije Ustvarjalne Evrope 2014–2020:
Kako pravilno navajati podporo programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020?
Ustvarjalna Evropa: kje najdem dokumentacijo za poročanje?

Vabljeni tudi k brskanju po naši knjižnici publikacij in videoteki. Za več uporabnih virov (ppt predstavitve, publikacije, uradne dokumente, video) obiščite spletno mesto zavoda Motovila.

Nacionalne informacijske pisarne

CMEPIUS: Erasmus+
MOVIT: Erasmus+ Mladi v akciji
KID PiNA: CERV – Državljani, enakost, pravice in vrednote
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RSObzorje Evropa
EU skladi (SVRK): Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
Europe Direct: mreža informacijskih točk po Sloveniji

Institucije Evropske unije

– GD za izobraževanje in kulturo (DG EAC)
– GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG Connect)
– Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (PEK)
– Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)

Domače povezave na javne institucije

– Javna agencija za knjigo RS (JAK)
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)
– Ministrstvo za kulturo RS (MK)
– Ministrstvo za javno upravo RS (MJU)
– Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ)
– Slovenski filmski center, javna agencija RS (SFC)