Podprogram MEDIA 2021–2027

26. maja 2021 je Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027 začela izvajati nove ukrepe za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v Evropi in zunaj nje. Proračun programa v letu 2021 znaša rekordnih 300 milijonov evrov.
Celotni 7-letni proračun Ustvarjalne Evrope je v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem višji za 63 % in znaša 2,4 milijarde evrov.

Sredstva bodo namenjena kulturnim delavcem in ustvarjalcem za medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter iskanje dodatnih priložnosti za doseganje novih občinstev. 

Podprogram MEDIA

Avdiovizualnim in filmskemu sektorju v različnih tematskih sklopih omogoča podporo za razvoj AV projektov, distribucijo, promocijo evropskih filmov, televizijskih vsebin in videoiger ter strokovna usposabljanja za producente, režiserje in scenariste idr. AV strokovnjake. Podpira tudi mreže evropskih filmskih festivalov in kinematografov.
Glej tudi promocijski letak programa.

Kdo lahko sodeluje?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu:
– države članice EU (27),
– določene tretje države* ali regije (dvostranski ali večstranski ukrepi sodelovanja) in
– mednarodne organizacije (UNESCO, Svet Evrope, OECD, WIPO).
*Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.
Pomembno: Posamezniki do podpore niso upravičeni.

Razpisi

Pomembno: vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na portalu FTOP in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Prosimo, da do informacij v zvezi z aktualnimi RAZPISI za sofinanciranje projektov, dostopate na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). Razpisni postopek sicer v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu FTOP.

Trenutno odprt razpis Ustvarjalna Evropa MEDIA: Sodelovanje med producenti – European Co-development, CREA-MEDIA-2021-CODEV: rok 17. november 2021 ob 17:00. Razpisna dokumentacija je dostopna na portalu FTOP.

Potrebujete pomoč?

Ekipa CED Slovenija ima dolgoletne izkušnje na področju mreženja, informiranja in svetovanja glede mehanizmov financiranja na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.
KULtorek: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 13. uro. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Promocija in uporaba logotipa

Promocija: Vse sofinancirane dejavnosti morajo prispevati k promociji programa Ustvarjalna Evropa, še posebej med trajanjem projekta. Tudi pri komuniciranju z mediji je treba podporo EU jasno navesti!

Prepoznavnost: Pri dejavnostih in izdelkih, sofinanciranih v okviru programa, mora biti jasno navedeno, da so prejeli podporo Evropske unije, tudi pri komuniciranju z mediji. Poleg tega morajo uporabniki ime in logotip programa Ustvarjalna Evropa objaviti na vidnem mestu v vseh svojih publikacijah, na plakatih, v programih in drugih izdelkih, ustvarjenih v okviru sofinanciranih dejavnosti.

Navodila za uporabo logotipa: Logotip programa je dostopen na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA, skupaj s smernicami uporabe grafične podobe. Nujno preverite smernice za uporabo grafične podobe programa, vsak koristnik naj upošteva določila in navodila iz zadevne pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA. Podpora se upravičencu lahko sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti!

Komu je uspelo?

– Rezultati razpisov 2014–2020 za slovenske organizacije
Baza slovenskih projektov s podporo podprograma MEDIA
– Baza evropskih filmov s podporo podprograma MEDIA za razvoj, TV produkcijo ali distribucijo: MEDIA Films Database

Rezultati in opisi že zaključenih projektov so dostopni na Platformi projektnih rezultatov Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Projects Results Platform). Baza vsebuje opise vseh projektov, ki se financirajo v okviru podprograma Kultura in nekaterih projektov, financiranih v okviru podprograma MEDIA, vključno s kontaktnimi podatki sodelujočih organizacij oz. povezave na spletne strani. Na platformi so posebej izpostavljene oz. označene zgodbe o uspehu (Sucess Story) ali odlično vodeni projekti, ki so imeli izjemne rezultate v smislu svoje relevantnosti za izvajanje politik, komunikacijskega potenciala, učinkov ali inovativnosti.
Motovila (CED Slovenija) je pripravila serijo t. i. ustvarjalnih zgodb – Creative Europe Stories z namenom promocije EU programa Ustvarjalna Evropa. Vabljeni k ogledu!