MEDIA povezovanje

Program Ustvarjalna Evropa – MEDIA letno nameni več milijonov evrov za podporo filmskim tržnicam, spletnim orodjem in promocijskim dogodkom, namenjenim navezovanju stikov in spodbujanju razvoja, promocije in distribucije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ter projektov, ki slonijo na digitalnih rešitvah.

Če želite biti obveščeni o aktualnih rokih za prijave in drugih priložnostih, vas vabimo k prijavi in spremljanju mesečnih e-novic MEDIA!

Poseben mehanizem podpore podprograma MEDIA je namenjen koprodukcijskim fondom za spodbujanje koprodukcij med producenti iz Evrope in izven nje.

Spremljajte Evropski filmski forum (EFF)Več informacij tukaj.